Dane Podstawowe:

Nazwa:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach

NIP:

814-168-47-89

REGON:

181136288

Adres:

Niwiska 487

Miejscowość:

Niwiska

Gmina:

Niwiska

Powiat:

Kolbuszowski

Województwo:

Podkarpackie

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej

2 - Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

Kod i nazwa szczególnej formy prawnej

387 - Publiczne szkoły artystyczne

Kod i nazwa formy własnośći

113 - Własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych

Organ rejestrowy

Minister Edukacji Narodowej

Rodzaj rejestru lub ewidencji

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

Numer w rejestrze lub ewidencji

123771

Żródło:  http://www.stat.gov.pl/regon/

Stan danych na dzień: 29.11.2018