Sposób załatwiania spraw w Szkole Muzycznaj I stopnia w Niwiskach:

1. Miejscem załatwiania interesantów jest sektretariat Szkoły.

2. Godziny przyjmowania interesantów: 

  • Poniedziałek godz. 11:00 – 19:00,
  • Wtorek godz. 9:00 – 17:00,
  • Środa godz. 8:00 – 16:00,
  • Czwartek godz. 11:00 – 19:00,
  • Piątek godz. 08:00 – 16:00.

3. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

  • Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.