Dokument:

Typ:

Data dodania:

Data edycji:

Pobieranie:

Zasady Rekrutacji - Rok Szkolny 2020/2021 

.pdf 12-06-2020 27-07-2020  pdf3

Statut Szkoły 

 .pdf

19-02-2016

10-11-2020

 pdf3

Regulamin Oceny Pracy Nauczyciela

 .pdf

09-03-2019

09-03-2019

 

Regulamin Rady Pedagogicznej

 .pdf 

09-03-2019

09-03-2019

 

Program Profilaktyczno-Wychowawczy

 .pdf 

09-03-2019

09-03-2019

 pdf3

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 .pdf

19-02-2016

09-03-2019

 pdf3

Plan i organizacja pracy szkoły 2018/2019

 .pdf

09-03-2019

09-03-2019

 

Regulamin imprez Gminy Niwiska

 .pdf 09-03-2019 09-03-2019  pdf3

Regulamin pracy

 .pdf 09-03-2019 09-03-2019  

Programy Nauczania

 .pdf 09-03-2019 09-03-2019  pdf3
Regulamin ZFŚS  .pdf 09-03-2019 09-03-2019  pdf3
Deklaracja dostępności  .pdf 03-12-2020 05-01-2021  pdf3

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami

 .pdf 03-12-2020 05-01-2021  pdf3