Dokument:

Typ:

Stan na dzień:

Pobieranie:

Statut Szkoły   .pdf 08-02-2022  pdf3
Szkolny zestaw programów nauczania 2023/2024  .pdf 15-09-2023  pdf3
Plan i organizacja pracy szkoły 2023/2024  .pdf  15-09-2023  pdf3
Program Profilaktyczno-Wychowawczy  .pdf  22-09-2023  pdf3
Wewnątrzszkolny System Oceniania  .pdf 04-09-2023  pdf3
Regulamin imprez Gminy Niwiska  .pdf 08-02-2022  pdf3
Deklaracja dostępności  .pdf 08-02-2022  pdf3
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami
 .pdf 08-02-2022  pdf3
Kalendarz Roku Szkolnego 2023/2024  .pdf 15-09-2023  pdf3
Regulamin pracy zdalnej  .pdf 06-02-2023  pdf3
Nabór uczniów - zasady rekrutacji  .pdf 01-03-2024  pdf3
Standardy Ochrony Małoletnich  .pdf 11-04-2024  pdf3
Standardy Ochrony Małoletnich - wersja dla dzieci  .pdf 11-04-2024  pdf3