Dyrektor
mgr Dorota Wilk – flet poprzeczny

Wykaz nauczycieli:

dr Joanna Brzęś - fortepian, akompaniament

mgr Justyna Fedus – fortepian

mgr Aleksandra Rząsa - fortepian

mgr Anna Guja - fortepian

mgr Sławomir Kusek - fortepian

mgr Jacek Gęsicki - fortepian, akompaniament

mgr Adrian Szczurek - organy

mgr Tomasz Blicharz– akordeon

mgr Magdalena Gumiela-Fryc – skrzypce

mgr Magdalena Wasilewska - skrzypce

mgr Katarzyna Bochenek-Meisner - wiolonczela

mgr Wojciech Front - kontrabas, kształcenie słuchu

mgr Jadwiga Huber - gitara

mgr Krystian Tęczar - gitara

mgr Anna Mucha – flet poprzeczny

mgr Adrianna Kafel - wiolonczela

mgr Michał Jakubus – saksofon

mgr Bogusław Pawełczak - saksofon

mgr Konrad Wiech - klarnet

mgr Janusz Kapias – fagot

mgr Wojciech Fryc – trąbka

lic. Mariola Nycek - trąbka

mgr Piotr Klocek - puzon

mgr Kamil Pezda - waltornia, chór, orkiestra

mgr Kamil Nowak - perkusja

mgr Jadwiga Basista-Janda – rytmika, kształcenie słuchu

mgr Monika Kusz - kształcenie słuchu

mgr Anna Siciak - audycje muzyczne

 

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w latach:

2019-2020:

mgr Arkadiusz Hawro - trąbka

mgr Sylwia Bociek - flet poprzeczny

2018-2019:

mgr Michał Szkil - fortepian

mgr Laura Pacześniak - skrzypce

2017-2018:

mgr Dorota Wiśniowska - teoria

mgr Regina Szlachta - skrzypce

mgr Agnieszka Pudło - puzon

2016-2017:

mgr Małgorzata Jarek - wiolonczela

2015-2017:

mgr Krzysztof Warzocha - gitara

2014-2015:

dr Aleksandra Klupś – dyrektor, rytmika, podstawy kształcenia słuchu

mgr Dorota Kowalska – podstawy kształcenia słuchu

mgr Ewelina Stępień – gitara

mgr Bogdan Warias – akordeon