Nazwa szkoły: Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach.

1. Szkoła Muzyczna jest jednostką organizacyjną Gminy Niwiska.

2. Nadzór Pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.